Logo

Duurzame samenleving

Onze ambitie

Als we een gezonde, welvarende en milieuvriendelijke levensstijl promoten, creëren we een positieve invloed op het leven van meer dan 500 miljoen consumenten. Wanneer we onze voedingsingrediënten op een duurzame manier telen, verhogen we onze omzet met 75 miljoen euro.

Duurzaam samenwerken

Royal Avebe zoekt actief de samenwerking op met stakeholders. In onze regio, het noorden van Nederland, zijn we samen met partnercoöperaties, zoals Cosun, Agrifirm en FrieslandCampina, en de grote universiteiten begonnen om het plantaardig eiwitpotentieel van de regio te versnellen. Ons unieke programma ‘Fascinating’ focust op vier verschillende ontwikkelingen: gewasselectie en teelt, duurzame verwerking, eiwitisolatie en valorisatie van residuen. Deze ontwikkelingen, in combinatie met het onderzoek naar gezonde en duurzame voeding, helpen ons om een ​​ecologisch en economisch evenwicht tot stand te brengen.

Verantwoord inkoopbeleid

In lange, wereldwijde toeleveringsketens, zijn mensenrechtenschendingen, corruptie en milieuschade helaas niet onbekend. Daarom werkt Avebe alleen met leveranciers die onze waarden delen. In ons beleid leggen we vast aan welke normen we ons houden en met welke duurzame partners we samenwerken.

Lees meer