Logo

Duurzame productie

Duurzame productie

Royal Avebe haalt het maximale uit de aardappel. Dit proces vraagt energie en water en er ontstaan afvalstromen. We weten dat dit moet veranderen. We hebben ambitieuze doelen en hebben processen opnieuw ontworpen om ons dagelijkse operationele werk te verbeteren.

Gerichte doelen

Samen streven we ernaar om de impact van Avebe op het milieu aanzienlijk te verminderen en een duurzame toekomst te creëren. Hiervoor hebben we zes duurzaamheidsprogramma's, in zes fabrieken. Met deze programma's zorgen we ervoor dat we onze emissies verminderen, ons energiegebruik efficiënter maken, ons watergebruik verminderen, onze circulaire bedrijfsvoering vergroten en onze inkoop- en productieprocessen verduurzamen. Ons doel voor 2030 is om onze impact met nog eens 30% te verminderen ten opzichte van 2022/2023.

Verminderen van onze uitstoot
Duurzame inkoop
Steeds meer circulair werken
Groene en schone productie
Groen product portfolio
Watergebruik verminderen en water hergebruiken

Science Based Targets initiative

We hebben ons gecommitteerd aan emissiereducties op korte en lange termijn voor het hele bedrijf, in lijn met de Net-Zero Standaard van het Science Based Targets initiative (SBTi). Het Science Based Targets initiative  is een wereldwijd orgaan dat bedrijven in staat stelt om ambitieuze doelen te stellen voor emissiereductie in lijn met de laatste klimaatwetenschap. Het doel van de SBTi is om bedrijven over de hele wereld te stimuleren om de uitstoot van de wereldeconomie te halveren voor 2030 en netto nul te bereiken voor 2050.

Ontdek meer