Avebe en duurzaamheid: the next step towards more value

Bij Royal Avebe zijn we gericht op een duurzame toekomst. We willen het vandaag goed doen voor morgen, zo bouwen we samen aan de toekomst.

Duurzaamheid is daarvoor een absolute voorwaarde en is één van de vier pijlers in de Binden en Bouwen strategie van Avebe. Bij Avebe willen we niet alleen vandaag een goede rendement realiseren voor onze leden, maar ook daarna, morgen en in de toekomst. We zoeken naar harmonie tussen winst maken en zorgvuldig omgaan met het milieu en mensen.

Daarom bouwen we door op onze Binden & Bouwen strategie met Binden & Bouwen 2.0 dat zijn blik werpt op 2023 (en verder). Lees meer over Avebe’s strategie en duurzaamheidsdoelstellingen in ons Geïntegreerd Jaarverslag 2020/2021.

Avebe heeft sinds eind 2019 een zogenaamd verantwoord inkoopbeleid, ook wel Responsible Sourcing Policy genoemd. Dit beleid vraagt van onze leveranciers om – net als wijzelf – verantwoord om te gaan met mens en milieu.

Responsible Sourcing is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden omdat er in lange wereldwijde ketens vaak misstanden zijn geconstateerd. Dit kan gaan om mensenrechten zoals kinderarbeid, eerlijke beloning, werkomstandigheden of discriminatie, maar kan ook gaan over milieu of corruptie.

Avebe wil niet direct, maar ook niet indirect meewerken aan praktijken die we voor ons eigen bedrijf afkeuren. We willen samenwerken met leveranciers die onze waarden delen. We geven in de Responsible Sourcing Policy aan wat we verwachten van partijen die aan ons leveren. Hierin staan (heel gewone) dingen over mensenrechten, milieu en corruptie, die bij een koninklijk bedrijf passen. Je kunt het zelf nalezen op Avebe Responsible Sourcing Policy.pdf

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -