Logo

Disclaimer

Royal Avebe en Avebe zijn de geregistreerde handelsnamen van Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. en haar dochterondernemingen en meerderheidsparticipaties wereldwijd. Gevestigd in Veendam, KvK Groningen, nr. 02300804. BTW/BTW nr. NL001083168B01. Alle informatie in dit document wordt geacht accuraat en betrouwbaar te zijn op de datum van publicatie. DEZE INFORMATIE VORMT ECHTER GEEN ENKELE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD GEBRUIK OF DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om inspecties en tests uit te voeren om de geschiktheid voor specifieke toepassingen en naleving van de lokale wetgeving te verifiëren. Avebe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig gebruik van het product, zowel bij wijze van experiment als bij fabricage; evenmin aanvaardt Avebe enige verantwoordelijkheid voor de gebruikte technieken in welke toepassing dan ook. Avebe biedt geen garantie tegen overtreding van wetten en/of patenten van derden vanwege enig gebruik dat kopers van het product maken. De werkelijke inhoud zal altijd onderhevig zijn aan inherente variaties. Avebe IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE VOORGESTELDE CIJFERS.