Logo

Royal Avebe heeft zich gecommitteerd aan het Science Based Targets initiatief

DuurzaamheidNieuwsvrijdag, 12 apr 2024

Royal Avebe heeft zich gecommitteerd aan emissiereducties op korte en lange termijn voor het hele bedrijf, in lijn met de Net-Zero Standaard van het Science Based Targets Initiative (SBTi). Hierbij gaat het om emissiedoelen die in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, dat als doel heeft opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden en een klimaat neutrale wereld te bereiken voor 2050. Onze commitment met het SBTi vertegenwoordigt onze volgende stap naar een duurzamere toekomst.

Op wetenschap gebaseerde doelen
Avebe zich gecommitteerd aan de op wetenschap gebaseerde netto-nul-norm. De volgende stap is het indienen van emissiedoelen en deze laten goedkeuren door de SBTi. Het werken met wetenschappelijk onderbouwde doelen helpt ons met beoordelen of de inspanningen voldoende zijn om de klimaatdoelen te halen. Duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van de strategie van Avebe. Om onze voetafdruk te verkleinen, hebben we zeven duurzaamheidsprogramma’s die zich richten op het duurzamer maken van onze velden, activiteiten en gehele toeleveringsketen.

Over SBTi
Het Science Based Targets Initiative (SBTi) is een wereldwijd orgaan dat bedrijven in staat stelt om ambitieuze doelen te stellen voor emissiereductie in lijn met de laatste klimaatwetenschap. Het doel van de SBTi is om bedrijven over de hele wereld te stimuleren om de uitstoot van de wereldeconomie te halveren voor 2030 en netto nul te bereiken voor 2050.

Het initiatief is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) en maakt deel uit van de toezeggingen van de We Mean Business Coalition. De SBTi definieert en promoot best practices in het stellen van doelen op basis van wetenschappelijke gegevens, biedt hulpmiddelen en richtlijnen om belemmeringen voor invoering te verminderen en beoordeelt en keurt de doelen van bedrijven onafhankelijk goed.