Avebe en bonden bereiken principeakkoord

13 nov 2014
Avebe heeft met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuw af te sluiten CAO voor Avebe.

Er is overeenstemming bereikt over belangrijke thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen. De nieuwe pensioenregeling is afgestemd op de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari 2015 van kracht wordt.

Avebe gaat naar verhouding meer bijdragen aan de pensioenen om op die manier voor de medewerkers een zo goed mogelijk pensioen te realiseren. In samenhang daarmee is een loonstijging afgesproken van 1,8% per 1 oktober 2014 en 0,45% per 1 oktober 2015. De nieuwe CAO loopt tot 1 januari 2016 en kent daarmee een looptijd van 15 maanden.

Avebe is tevreden met de gemaakte afspraken en de snelheid waarmee deze nieuwe CAO tot stand is gekomen.

Directeur Human Resources Jacqueline Niessen: “We zijn al in een vroeg stadium met de bonden om tafel gegaan. Bovendien hebben we ook heel nadrukkelijk onze medewerkers betrokken in het proces, door ze in werkgroepen mee te laten denken en input te leveren over de belangrijke thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en aanpassingen in flexibiliteit en inzetbaarheid.”

De volledige tekst van het principeakkoord wordt nog vastgesteld en zal daarna door de bonden voorgelegd worden aan de leden.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -