Logo

Samenwerken aan de landbouw van de toekomst

Het open innovatieprogramma Fascinating werkt aan de landbouwsector van de toekomst.

Het open innovatieprogramma Fascinating werkt aan de landbouwsector van de toekomst. Een circulair landbouwsysteem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Marieke Kanon, Marketing Manager bij Royal Avebe en tevens projectleider Communicatie bij het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology), legt het programma uit. 

“Fascinating is een uniek innovatieprogramma waarbinnen we met verschillende partijen samenwerken aan de landbouw en voeding van de toekomst. Denk hierbij aan coöperaties zoals Royal Avebe, Agrifi rm, Royal Cosun en FrieslandCampina, maar ook kennisinstellingen, het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Rabobank, Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, LTO Noord, provincie en de gemeenschap. We moeten het echt met z’n allen doen en dat komt in dit programma heel mooi naar voren”, aldus Marieke.

Vier belangrijke opgaven

Fascinating houdt zich met vier onderwerpen bezig:

1. Gezonde en gebalanceerde voeding
2. Duurzame productie van nutritionele gewassen
3. Energie-effi ciëntie en duurzame verwerking
4. Benutting van reststromen

“Door met z’n allen aan deze vier opgaven te werken, streven we ernaar om binnen tien jaar de landbouwsector van de toekomst waar te maken. Dat is de stip op de horizon”, geeft Marieke aan. De ambities zijn dus hoog. “Het is regionaal, in Groningen, begonnen, maar inmiddels lopen er ook op nationaal niveau projecten en is er veel aandacht voor Fascinating. Uiteindelijk hopen we dit op internationaal niveau door te kunnen zetten. Over de hele wereld zijn we natuurlijk gebaat bij een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem.”

Avebe als één van de oprichters

Avebe is één van de oprichters van Fascinating. “We innoveren natuurlijk al decennialang met aardappeleiwit voor gezonde voeding. Het produceren en consumeren van meer plantaardig eiwit -en dus minder dierlijk eiwit- is belangrijk voor het klimaat en voor onze gezondheid. Dat maakt het een belangrijk onderdeel van de toekomstige landbouwsector en een belangrijke pijler binnen het Fascinatingprogramma. Dit sluit dan ook erg goed aan bij onze missie”, geeft Marieke aan. “We vinden het belangrijk ons in te zetten voor de toekomst van de landbouw en bundelen graag onze krachten met andere partijen.”

fascinating-groningen.nl

De kracht van samenwerking

“Samen bereik je meer dan alleen”, gaat ze verder. “Het unieke aan dit programma is dat we met zoveel partijen intensief samenwerken en kennis delen. Denk aan het project ‘Kansrijke eiwitgewassen’ waarbij we onderzoeken welk eiwitgewas het beste past bij welke grondsoort en hoe gezond die gewassen zijn voor het menselijk lichaam. Of een mooi voorbeeld is een project waarbij we samenwerken met Cosun. Zij halen eiwit uit de suikerbietblad, wij uit de aardappel. Het loont om de krachten te bundelen en samen te kijken naar de processen en verbeterpunten. Ook werken we samen met het UMCG en de RUG aan een studie naar zogenaamde anti-nutritionele stoff en die wij uit de aardappel kunnen halen en die vervolgens gebruikt worden als remmers tegen ontstekingen. Deze stoffen beschermen de aardappelplant tegen ziektes en precies die eigenschappen kunnen we ook gebruiken om ontstekingen te remmen. Hierbij onderzoeken we hoe aardappeleiwit ontstekingen zoals baby-uitslag of darmontstekingen (zoals de ziekte van Crohn) kan tegengaan. Niet alleen voor voeding maar ook voor de gezondheid kan aardappeleiwit een belangrijke rol spelen. Kortom, we nemen het complete plaatje onder de loep. En dat maakt projecten als deze ook zo interessant.”

Trots de toekomst in

Op de vraag waarom Marieke het Fascinatingprogramma zo belangrijk vindt en hoe zij zelf de toekomst van de landbouw voor zich ziet, is ze duidelijk. “We weten allemaal dat er iets moet veranderen. De maatschappelijke en politieke druk is enorm toegenomen. Het is daarom essentieel dat we als keten blijven samenwerken en toekomstperspectief bieden voor de gehele sector.” Maar er moet ook ruimte zijn voor trots, aldus Marieke. “We vergeten soms wat we al met elkaar bereikt hebben als relatief klein land. We zijn koploper op het gebied van innovatie in de agrifoodsector, er gebeuren hele mooie dingen. Daar mogen we als sector echt trots op zijn! En die boodschap mogen we ook meer uitdragen.”