Logo

Hogere opbrengst met de Royal Avebe bemestingsstrategie

DuurzaamheidVerhalenmaandag, 12 sep 2022

Vanwege de huidige schaarste aan meststoffen, de ‘rode gebieden’ en de toenemende productiekosten wordt efficiënte stikstofbemesting steeds belangrijker. Patrick Riek, accountmanager bij Royal Avebe, vertelt hier meer over

Voor een goed teelt- en bemestingsadvies heeft Patrick alle vertrouwen in de stikstof gereduceerde bemestingsstrategie. “Het jarenlange onderzoek op onze proef- en demovelden laat zien dat we een aanzienlijk hogere zetmeelopbrengst behalen met ons bemestingsadvies van 120 kg stikstof per hectare, in plaats van de algemeen gehandhaafde 160 tot 180 kg stikstof per hectare”. Op basis van de plantenfysiologie kan dit als volgt worden verklaard: een hoge N-gift (stikstof ) aan het begin van het groeiseizoen zorgt voor een betere groei van de bladmassa van de aardappelplant. Het extra voordeel van een grotere bladmassa neemt boven een bepaalde bladmassa sterk af door zelfbeschaduwing en de grotere onderhoudsbehoefte. De meststoffen die alleen de bladgroei stimuleren, maar niet tot een hogere opbrengst leiden, kunnen daarom worden uitgespaard.”

Van bladgroei naar knolzetting – het beslissende moment

Voor een zo hoog mogelijke opbrengst is naast een verminderde hoeveelheid stikstof ook het moment dat planten meststoffen toegediend krijgen van cruciaal belang. “Ongeveer op het
moment tussen sluiting van het gewas en de bloei moeten de planten over voldoende voedingsstoffen en energie beschikken om de gewenste opbrengst te kunnen halen.” In deze overgangsperiode heeft de plant de meeste stikstof nodig.

Meerwaarde voor de teler

Door vermindering van de hoeveelheid stikstofmeststoffen kan de stikstofefficiëntie (dus het aandeel van de gehele N-gift dat werkelijk door de plant wordt gebruikt) duidelijk worden
verhoogd. “Op basis van ons bemestingsadvies kunnen telers met de huidige prijzen voor meststof tot wel 100 euro per hectare besparen”, legt Patrick uit. “Samen met de hieruit voortvloeiende hogere zetmeelopbrengst, die bij een berekening van een ton per hectare zo’n 350 tot 400 euro meer opbrengst voor de teler  betekent, kunnen we spreken van een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de teler.” Volgens Patrick heeft Avebe dan ook een toekomstbestendige bemestingsstrategie ontwikkeld die de oplossing kan zijn voor de huidige stikstofproblematiek.

Goede vooruitzichten voor de zetmeelteelt

De verhoging van de toegevoegde waarde voor de teler is het resultaat van het jarenlange onderzoek dat Avebe op de talloze proef- en demovelden uitvoert. Met succes! Het resultaat is een gedegen bemestingsadvies met een lagere N-gift. Patrick ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en heeft vooral hoge verwachtingen van de ontwikkeling van duurzame en efficiënte teeltmethoden en van de veredeling van zowel ziektetolerante rassen en rassen die tegen virussen en plagen resistent zijn.

Een duurzame aardappelteelt gaat uit van meer met minder: meer opbrengst met een lagere voetafdruk. Royal Avebe helpt haar telers met inputarme rassen met een hogere stikstofefficiëntie. Kenniscoördinator Jans Klok ziet goede kansen voor de toekomst.

 

Verlaging CO2-emissie

Op de speciale duurzaamheidsdemo wordt het standaardras Seresta vergeleken met de rassen Adelinde en Avenger. Seresta staat erom bekend dat het gevoelig is voor phytophthora en
veel stikstof nodig heeft, zegt Klok. “Als we de CO2-emissie willen verlagen, is dit te beïnvloeden door de stikstofgift. Zowel Adelinde als Avenger kan ten opzichte van Seresta met 60 kg minder stikstof/ha toe. Als je 10 kg minder stikstof aanbrengt, daalt de CO2-uitstoot met 3 procent. Ook in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn draait het vooral om stikstofefficiëntie.” Een groot voordeel van Avenger boven Adelinde is dat het ras een betere phytophthoraresistentie heeft. Avenger heeft hierdoor minder behandelingen tegen phytophthora nodig dan de andere twee rassen. In vergelijking met Seresta scoort Avenger 45 procent minder milieubelasting op waterleven en 67 procent minder op bodemleven. Klok: “Als we de inzet van stikstof en de verbeterde phytophthoraresistentie omzetten in geld, zijn de kosten voor de teelt van Avenger dit jaar 500 euro per hectare lager ten opzichte van Seresta.”

Praktijk versus politiek

Volgens Klok sluiten duurzame aardappelteelt en politieke ontwikkelingen niet altijd goed op elkaar aan. In het eerste ontwerp van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn stond dat
telers voor 1 oktober een vanggewas moeten inzaaien, terwijl na 1 september nog bijna 9 ton zetmeelaardappelen per hectare groeit. “Het is bekend dat 1 ton aardappelen 4 kg stikstof bevat. Met 9 ton voer je dus 36 kg stikstof per hectare van het land af. Een vanggewas kan in dit gebied maximaal 22 kg stikstof per hectare vasthouden. Avebe heeft dit punt ingebracht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de regel is in het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn versoepeld.”