Logo

Energiebesparing loont meer dan ooit

DuurzaamheidVerhalenvrijdag, 02 sep 2022

Met strategische duurzaamheidsprogramma’s verlaagt Avebe de milieubelasting. Voor het CO2- en energiereductieprogramma is Erik Koops programmamanager. Hij ziet mogelijkheden in energiebesparing en elektrificatie van processen.

Energiebesparing
De aanpak verloopt volgens Koops via drie fronten: “Ten eerste investeren we in vernieuwing van processen, met name de processen die het meest energie-intensief zijn. Ten tweede optimaliseren we bestaande processen. Als laatste komt er een stukje zuinigheid bij dat we omschrijven als ‘good housekeeping’. Dit stimuleert ook de bewustwording voor verdere
energiebesparingsmogelijkheden.” Als voorbeeld van investeringen die sterke
CO2-reducties opleveren noemt Koops de toepassing van membraantechnologie. Door eerst te concentreren met membranen is veel minder energie nodig bij verwarmen, drogen en indampen. Voorbeelden hiervan zijn het Ducamproject in Ter Apelkanaal, de ultrafiltratie in de nieuwe eiwitfabriek in Dallmin en membraaninstallaties bij Solanic.

“Per 1 augustus 2023 willen we 12 procent minder CO2 uitstoten. Daarmee bedoelt
Avebe absoluut én per ton geproduceerd product. Zonder een CO2- en energiereductieprogramma zou de CO2-emissie van Avebe toenemen, omdat we steeds meer hoogwaardige producten maken, waarvan de productie meer energie kost. In de praktijk betekent dit dat we 20 procent energie moeten besparen om netto op 12 procent uit te komen. Dat is een pittige doelstelling, maar we liggen op koers om dat te gaan halen en er worden
al plannen gemaakt voor een verdere CO2-reductie voor 2030.” – Erik Koops

Elektrificatie
Behalve door energiebesparing kan de CO2-emissie ook verminderd worden door van aardgas over te schakelen op elektriciteit. “Elektriciteit is gemiddeld veel duurder dan aardgas, maar de elektriciteitsprijs varieert sterk, afhankelijk van vraag en aanbod. Met nieuwe elektrische stoomketels kan Avebe 20 procent van de tijd stoom maken met elektriciteit in plaats van aardgas. De groene elektriciteit hiervoor is voor een groot deel afkomstig uit eigen zonneparken in Ter Apelkanaal en Gasselternijveen. Avebe heeft de SDE++ subsidie gekregen voor drie e-boilers, waarvan twee al in 2022 geplaatst worden. Daarmee lopen we in Nederland voorop. Bij Stadex in Zweden is vorig jaar al een e-boiler in gebruik genomen. Doordat elektriciteit daar in verhouding goedkoper is, kon daar volledig overgeschakeld worden op groene elektriciteit. Daarmee is Stadex de eerste CO2-neutrale fabriek van Avebe.”

Interne CO2-prijs: € 100 per ton

Grote bedrijven moeten betalen voor de emissie van CO2. De Europese marktprijs voor CO2 is nu circa € 80 per ton. Om investeringen in energiebesparing te stimuleren hanteert Avebe een interne CO2-prijs van € 100 per ton. Dit geldt voor besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen (vooral aardgas) bij Avebe.