Logo

Protamyl™-fabriek Dallmin

InnovatieVerhalendonderdag, 25 aug 2022

Afgelopen najaar is de nieuwe Protamyl™-fabriek in Dallmin in gebruik genomen. Peter Minow, managing director van Royal Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH, licht graag
een aantal onderdelen toe.

“Sinds november 2021 produceren we ongeveer 800 kg eiwit per uur in de eiwitfabriek. Om energie te besparen, wordt het aardappelvruchtwater in een ultrafiltratie-installatie verder geconcentreerd voordat de eiwitextractie plaatsvindt.”

“Het schuim van het aardappelvruchtwater wordt in tanks mechanisch verwijderd. Dit afschuimproces zorgt ervoor dat de verdere productieprocessen in de eiwitfabriek stabiel blijven.”

“Na het afschuimen concentreert het vruchtwater verder en door middel van stoominjectie gedenatureerd. Zo kan het product Protamyl™ in het daaropvolgende proces worden afgescheiden. Na deze stap droogt het gedehydrateerde eiwit in. Het vruchtwater waarvan het eiwit is onttroken, leiden we vervolgens naar de opslagtanks.”

“Het eiwitproduct wordt tot een voor de opslag geschikt vochtgehalte ingedroogd en vervolgens via scheidingsprocessen en zeven gefractioneerd.”

“De voorraadsilo heeft een opslagcapaciteit van 90 m³. Bijna elke dag verlaat een met eiwit volgeladen silotrein de fabriek. Het Duitse bedrijf Hagemann Dienste GmbH vult bigbags met ons eiwit, die vervolgens naar Nederland worden vervoerd.”

“Via een extra leidingbrug gaat het eiwithoudende vruchtwater van de zetmeelfabriek naar de eiwitfabriek. Daarnaast worden ook chemicaliën, proceswater, afvalwater, perslucht, stoom en condensaat via deze leidingbrug getransporteerd.”