Logo

Wethouder Freek Buijtelaar en gedeputeerde Tjisse Stelpstra leggen eerste paneel grootste Nederlandse zonnepark

Nieuwswoensdag, 12 aug 2020
Avitec en Solarfields zijn in maart begonnen met de bouw van zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen. Na vijf maanden hijen en alle installaties gereed maken, wordt vandaag het eerste paneel, van in totaal 290.000 panelen, gelegd door wethouder Freek Buijtelaar van gemeente Borger-Odoorn en gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe. Verwachting is dat het zonnepark vanaf december stroom levert aan ruim 30.000 huishoudens op jaarbasis.

Unieke dubbelfunctie

In december wordt zonnepark Vloeivelden Hollandia aangesloten op het net waarna het officieel het grootste operationele zonnepark in Nederland met 120 MW en een ruimtebeslag van 100 hectare is. Dit gezamenlijke project van Avitec, Avebe en Solarfields kent een volledige dubbelfunctie. Naast het zonnepark worden de percelen ook gebruikt voor de opslag van (afval)water van de aardappelmeelfabriek Avebe. De percelen welke als zonnepark worden ingericht waren reeds in gebruik als waterbassins voor de aardappelmeelfabriek. Overtollige grond vanuit het productieproces van Avebe (tarragrond) wordt rondom het zonnepark verwerkt in een landschappelijke grondwal. Hiermee is Avebe voor ruim tien jaar gegarandeerd van een duurzame herbestemming van tarragrond. Dit resulteert in een enorme beperking van transportkilometers en uitstoot van CO2 en NOx.

eerste zonnepaneel

Oplossing netcapaciteit

Voor de beperkte netaansluiting is ook een innovatieve oplossing bedacht middels een aansluiting op het lokaal Gesloten Distributie Systeem van de aardappelmeelfabriek Avebe. Met deze oplossing wordt het de bestaande infrastructuur en netcapaciteit maximaal geoptimaliseerd.  De garanties van oorsprong (GVO’s) vanuit het zonnepark zorgen voor verdere verduurzaming van lokale bedrijven als Avebe en Avitec infra & milieu.

Onderzoek energieopslag

Naast het produceren van energie, wordt dit zonnepark ook gebruikt voor onderzoek naar energieopslag door hbo- en wo-studenten. In een eerste studie onderzoeken studenten de mogelijkheden om bij een overvloed aan elektriciteit het opslagen water (onder de zonnepanelen) van het ene bassin over te pompen naar het naastgelegen bassin middels een vijzelpomp. In de nachtelijke uren stroomt dit water via een vijzelgenerator weer terug en wordt het weer omgezet in elektriciteit. Hiermee wordt het elektriciteitsnet evenwichtiger belast en is er in de nachtelijke uren de beschikking over “zonnestroom”.

Nauwe betrokkenheid lokale omgeving

Het park is gerealiseerd in nauwe samenwerking en betrokkenheid met de lokale omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Zo konden omwonenden financieel participeren en mede-eigenaar worden van het park. De nauwe betrokkenheid bleek ook uit de hoge opkomst bij de rondleiding tijdens de bouw van dit project. Ruim 40 buurtbewoners hebben in juli een rondleiding over het park gekregen.

Avebe

Avebe is een op de markt gerichte coöperatie van zetmeelaardappeltelers. Van oudsher richtten we ons uitsluitend op het winnen van het zetmeel uit de aardappel. Maar door ontwikkeling van innovatieve technieken halen we nu ook eiwitten uit de aardappel. En daarmee zijn we er nog niet. De aardappel is voor ons een bron van mogelijkheden met nog meer ingrediënten die tot waarde gebracht kunnen worden. Kortom, we halen eruit wat erin zit!

Avitec

Avitec is een innovatief, maatschappelijk betrokken en duurzaam bedrijf dat alle disciplines binnen civiele projecten beheerst; van ontwerp, uitvoering en recycling tot en met beheer en onderhoud. Avitec wil met dit zonnepark haar duurzame beleid en elektrificatie van haar machinepark verder uitbouwen.

Solarfields

Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige zonneparken en zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Inmiddels heeft het bedrijf al meerdere projecten gerealiseerd op daken, water, grond, dijken en carports. Ook dit jaar staan er een groot aantal projecten gepland voor uitvoering.