Logo

Statement AgriNL – Naar een duurzaam perspectief voor de Nederlandse landbouw

Nieuwswoensdag, 13 okt 2021
In de Agri-Food sector hebben we te maken met grote uitdagingen. Dit varieert van stijgende energieprijzen tot duurzaamheidsdoelen zoals CO2-reductie, kringlooplandbouw en biodiversiteit.

Voor Royal Avebe loopt duurzaamheid als een rode draad door onze strategie. Van zand tot klant; overal werken we hard aan verduurzaming. We zijn er dan ook trots op dat onze plantaardige aardappelingrediënten wereldwijd een belangrijke rol spelen in de transitie naar meer plantaardig eten. Toch zien we dat landelijke maatregelen waaronder de vorige maand gepubliceerde nitraatrichtlijn grote consequenties hebben voor onze telers en de hele akkerbouwketen in de noordelijke regio.

Om landelijk aandacht te vragen voor een duurzaam perspectief voor de Nederlandse landbouw trekken we samen op in verschillende samenstellingen. Afgelopen dinsdag hebben we met andere bedrijven binnen het AgriNL platform een advertentie gepubliceerd in het Financieele Dagblad en het Algemeen Dagblad. Hierin doen we een oproep aan de overheid om samen tot een specifieke, integrale aanpak te komen. Naast de advertentie circuleert een actieplan waarvan de inhoud niet via de ledenvergadering is vastgesteld. Wij staan dan ook niet achter de inhoud van dit plan.

Regelmatig evalueren we in welke verbanden we optrekken om voor onze leden het maximale resultaat te bereiken. Daarbij wegen we steeds het belang van onze leden mee. Wij geloven dat we samen met (branche)organisaties, bedrijven en de overheid moeten werken aan een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij het verdienmodel van onze leden voorop staat.