Logo

Royal Avebe publiceert geïntegreerd jaarverslag 2020/2021

DuurzaamheidNieuwsvrijdag, 10 dec 2021
Royal Avebe publiceert vandaag het geïntegreerd jaarverslag 2020/2021. Ondanks de impact van de coronacrisis en de marktomstandigheden realiseerde Avebe in het boekjaar een prestatieprijs van 93,30 euro per ton (vorig jaar: 96,15 euro per ton). Het boekjaar is afgesloten met een positief coöperatief resultaat van 9,2 miljoen euro (vorig jaar: 8,7 miljoen euro).

Toch was het coöperatief resultaat het hoogste in zes jaar en hadden de meeste leden na twee droge jaren een betere oogst, waardoor zij 14% meer aardappelgeld ontvingen.

Met de gerealiseerde prestatieprijs voldoet Avebe aan de gestelde doelen in het strategisch plan Binden en Bouwen. De flinke stijging van de bijdrage van onze innovatieve producten, zoals voedingseiwit en blends van zetmeel en eiwit, zorgden ervoor dat de daling van de prestatieprijs gedempt werd. De snel stijgende vraag naar plantaardige producten voor onder andere vlees- en zuivelvervangers speelde hierin een belangrijke rol. Niet voor niets gaat de strategie van Avebe uit van het creëren van meer toegevoegde waarde door innovatieve producten.

Transparant jaarverslag

Opnieuw heeft Avebe in haar geïntegreerde jaarverslag een stap voorwaarts gemaakt ten aanzien van transparantie over de resultaten, de strategie, duurzaamheid en risicobeheersing. Avebe’s strategie Binden en Bouwen richt zich op een hogere prestatieprijs voor de leden waarbij de milieu-impact van de teelt en verwerking van zetmeelaardappelen wordt verkleind. In het jaarverslag wordt beschreven hoe de coöperatie heeft gepresteerd in de verschillende projecten die door de hele keten heen lopen: van de teelt van zetmeelaardappelen tot de eindproducten van onze klanten.

Lees het volledige verslag of de samenvatting hier.