Solide resultaat voor Avebe

15 nov 2014
Coöperatie Avebe realiseerde over het boekjaar 2013/2104 voor de tweede maal op rij na het wegvallen van de landbouwsubsidies een goede prestatieprijs: 75,07 euro. Dat is iets lager dan het record van het voorgaand jaar. Het coöperatief resultaat bedraagt 8,3 miljoen (12/13 11,4)

Effecten van ontkoppeling goed zichtbaar

De prestatieprijs is een belangrijke indicator van de coöperatie en is een weergave van de totale financiële opbrengst per ton aardappelen. In het afgelopen boekjaar, dat afliep op 31 juli 2014 werden de effecten van de deregulering van de zetmeelaardappelketen goed zichtbaar. Dit had te maken met opbrengst en met prijsontwikkeling. Door het lange koude voorjaar van 2013 bleef de gewasontwikkeling achter, waardoor er sprake was van een krappe oogst. Tegelijk stegen de aardappelprijzen voor andere bestemmingen, hierdoor nam de druk op het bij AVEBE geleverde volume toe. Dit had een remmend effect op de productie efficiency van de coöperatie.

Solide resultaat

Avebe laat met deze cijfers een solide resultaat zien. De vorig jaar ingezette strategie van Innovatie, Duurzaamheid, Kostleiderschap en Markgerichtheid is daarmee goed verankerd. Als onderdeel van deze strategie is het afgelopen jaar besloten grootschalig te investeren in de productiecapaciteit van plantaardig eiwit dat onder de merknaam Solanic wordt verkocht.

Deze plantaardige eiwitten voegen veel waarde toe. De eiwitten worden op een duurzame manier gewonnen, door middel van een innovatief proces. CEO en bestuursvoorzitter Bert Jansen: “Hiermee zijn we uniek in de wereld en kunnen we ons onderscheiden in de markt. Dat helpt ons bij het realiseren van onze strategische doelstellingen die gericht zijn op een voortdurende verbetering van het rendement voor onze leden.”

Van de prestatieprijs is circa 95% al direct uitbetaald aan de leden. In de ledenraad van 17 december a.s. zal worden voorgesteld een nabetaling te doen van 2,97 miljoen euro.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -