Logo

Prestatieprijs Avebe naar 96,15 Euro

Nieuwsdonderdag, 19 nov 2020

Royal Avebe heeft over het boekjaar 2019/2020 een prestatieprijs van 96,15 euro behaald. Dat is een fractie onder het recordresultaat – 96,63 euro – van het vorige boekjaar. Het coöperatief resultaat na belastingen kwam uit op 8,7 miljoen tegenover 5,2 miljoen euro een jaar eerder.

Het boekjaar werd sterk beïnvloed door twee ontwikkelingen: het tweede jaar op rij extreme droogte in de zomer wat leidde tot een zeer matige oogst en het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020. Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “In een jaar waarin onze leden opnieuw te maken kregen met droogte en hoge temperaturen én het coronavirus wereldwijd toesloeg, hebben we een goed resultaat bereikt.”

Positief resultaat

Het positieve resultaat is te danken aan een combinatie van factoren. Vanwege het coronavirus zorgden lockdowns wereldwijd voor een ander eetpatroon. Voor Avebe betekende dit dat er minder vraag was naar voedingsingrediënten voor onder andere restaurants, maar meer vraag naar ingrediënten voor lang houdbare producten zoals instant noedels en pizza’s. Ook de productielocaties draaiden zonder noemenswaardige storingen waardoor de output goed was. Toch was het voor een groot deel van de leden opnieuw een lastig jaar. De oogst viel dit boekjaar opnieuw tegen door een warm en droog groeiseizoen.

Impact COVID-19

Vrijwel direct na het uitbreken van het coronavirus werd een proactieve aanpak gekozen om de gezondheid van medewerkers te beschermen en de kritische bedrijfsprocessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Denk aan hygiënemaatregelen, thuiswerken en het afwisselen van vaste ploegen op locaties. Het coronavirus zorgde voor veel onzekerheden bijvoorbeeld bij het leveren van producten aan klanten. “We zitten nu in een tweede lockdown wat opnieuw zorgt voor veel onzekerheid. Het is moeilijk te voorspellen wat de uiteindelijke impact gaat zijn, maar we hebben gelukkig nog steeds weinig positief geteste collega’s, de verkoop van producten gaat goed en de fabrieken draaien naar volle tevredenheid”, aldus Bert Jansen.

Prestatieprijs

De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. In de prestatieprijs komen het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen. Het coöperatief resultaat bedraagt 8,7 miljoen euro. Avebe investeerde ruim 39 miljoen euro in het afgelopen boekjaar, vooral in innovatie en duurzaamheid.