Royal Avebe publiceert geïntegreerd jaarverslag 2019/2020

10 dec 2020
Koninklijke coöperatie sluit uitdagend boekjaar positief af.

Royal Avebe publiceert vandaag het geïntegreerd jaarverslag 2019/2020. Het boekjaar werd sterk beïnvloed door twee ontwikkelingen: het tweede jaar op rij extreme droogte in de zomer, wat leidde tot een matige oogst, en het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020. De coöperatie heeft over het boekjaar 2019/2020 een prestatieprijs van 96,15 euro behaald. Dat is een fractie onder het recordresultaat – 96,63 euro – van het vorige boekjaar. Het coöperatief resultaat na belastingen kwam uit op 8,7 miljoen tegenover 5,2 miljoen euro een jaar eerder.

Avebe’s strategie Binden en Bouwen 2.0 richt zich op een hogere prestatieprijs voor de leden waarbij de milieu-impact van de teelt en verwerking van zetmeelaardappelen wordt verkleind. In het jaarverslag wordt beschreven hoe de coöperatie heeft gepresteerd in de verschillende projecten die door de hele keten heen lopen: van de teelt van zetmeelaardappelen tot de eindproducten van onze klanten.

Het is de tweede keer dat Avebe de financiële verslaglegging combineert met een rapportage over de duurzaamheidsstrategie. Met dit geïntegreerde verslag informeert de coöperatie haar stakeholders nog beter over de duurzaamheidsdoelstellingen en wat tot nu toe is bereikt. Bert Jansen, CEO Avebe: “Als coöperatie vinden wij dat het maatschappelijk belang in evenwicht moet zijn met het financiële belang. Dit geïntegreerde jaarverslag is tweeledig. Aan de ene kant leggen we verantwoording af over onze financiële resultaten van het afgelopen jaar en daarnaast nemen we de lezer mee in onze ambities en resultaten op het gebied van duurzaamheid.”

Ambitieuze doelstellingen

De strategische doelstelling – verhogen van de prestatieprijs – is met ingang van boekjaar 2020/2021 bijgesteld van 95 naar 100 euro per ton onder normale omstandigheden in 2024. Om dit te realiseren, verhoogt Avebe het investeringsbudget naar 60 miljoen euro gedurende vijf jaar, waarvan minstens de helft bestemd is voor duurzame innovatie. Ook op de langere termijn is een stapsgewijze verhoging van de prestatieprijs mogelijk. Jansen: “Het innovatieve potentieel van Avebe is in alle opzichten groot. In combinatie met de betrokkenheid en het grote aanpassingsvermogen van onze leden en medewerkers zijn we vol vertrouwen dat we op korte en langere termijn onze doelstellingen blijvend kunnen realiseren.”

Lees hier meer over de resultaten in het geïntegreerd verslag 2019/2020.

Klik hier voor de samenvatting.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -