Record: prestatieprijs ruim 82 euro

21 nov 2017
Veendam, 21 november 2017 - Coöperatie Avebe realiseerde een prestatieprijs van ruim 82 euro. Dit is bijna 7% hoger dan vorig jaar, toen de prestatieprijs net boven de 77 euro uitkwam. Voor de coöperatie opnieuw een record: nog niet eerder kwam de prestatieprijs boven de grens van de 80 euro.

De prestatieprijs over het boekjaar 2016-2017, dat afliep op 31 juli 2017, bedroeg 82,16 euro. In de prestatieprijs komen het aardappelgeld dat aan de leden betaald is en het nettoresultaat samen. Het is daarmee de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. Het boekjaar werd afgesloten met een positief coöperatief resultaat van 6,3 miljoen euro.

Tijdens de ledenraadsvergadering in december zal worden voorgesteld een nabetaling aan de leden te doen van bijna 2,2 miljoen euro. De uiteindelijke ‘uitbetaalratio’ zal dan 98% bedragen.

De goede resultaten vinden hun oorsprong in het benutten van kansen in een zich goed ontwikkelende markt, een verbeterd productieresultaat en een goede kwaliteit aardappelen.

De hogere uitbetaling voor zetmeelaardappelen heeft ertoe bijgedragen dat de stijgende lijn in saldo van de teelt van zetmeelaardappelen doorzet. Een opmerkelijk resultaat in een jaar waarin het saldo van veel akkerbouwgewassen juist afnam.

Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “We zijn de afgelopen jaren duurzamer en winstgevender geworden. Met dit resultaat laten we zien dat Avebe de potentie heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij onveranderd op onze kracht: het realiseren van toegevoegde waarde. Groeien doen we in omzet.”

Het komende jaar zal voor Avebe opnieuw in het teken staan van het verder vergroten van de toegevoegde waarde. Zo wordt in Groningen een nieuw innovatiecentrum gebouwd waar nog voor de zomer van 2018 alle innovatiekracht van Avebe wordt gebundeld.

Het nieuwe centrum, waar ook ruimte is voor start ups, zal onderdak bieden aan medewerkers van innovatie, marketing en sales. Hier worden onder meer de mogelijkheden onderzocht voor het winnen van nieuwe ingrediënten uit de aardappel.

In Gasselternijveen gaat de aandacht uit naar het verder opschalen van de productie van hoogwaardige eiwitten. Een uniek product met een wereldwijd groeiende vraag.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -