Logo

Prestatieprijs Royal Avebe naar 93,30 euro

Nieuwsdinsdag, 23 nov 2021
Vandaag maakt Royal Avebe de prestatieprijs van 93,30 euro bekend over het boekjaar 2020/2021.

Strategische koers coöperatie betaalt zich uit in lastig jaar

Het groeiende areaal zetmeelaardappelen met name buiten Nederland leidde dit jaar tot druk op de prijzen voor natief zetmeel. Ook stijgende kosten door de coronacrisis drukten de prestatieprijs. Na twee jaren waarin de prestatieprijs profiteerde van een lager marktaanbod en daardoor hogere prijzen voor natief zetmeel, is het behalen van deze prestatieprijs mede te danken aan de strategische koers.

Teeltjaar 2020 kenmerkt zich door betere groeiomstandigheden voor zetmeelaardappelen in vergelijking tot voorgaande jaren. Dit gold ook voor andere Europese landen waar bovendien het areaal zetmeelaardappelen flink toe nam. Dit hogere marktaanbod drukte de prijzen voor natief aardappelzetmeel en eiwit voor diervoeding. Uiteindelijk resulteerde dit in een prestatieprijs van 93,30 euro. De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. In de prestatieprijs komen het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen. Het coöperatief resultaat bedraagt 9,2 miljoen euro.

Avebe profiteert van capaciteitsuitbreiding voor plantaardig eiwit
Avebe’s strategie richt zich op het creëren van meer toegevoegde waarde met behulp van innovatieve producten in plaats van bulkproducten. De afgelopen jaren is de vraag naar innovatieve, plantaardige producten toegenomen en Avebe’s producten van aardappelzetmelen en -eiwit spelen hierin een cruciale rol. Bijvoorbeeld door het dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig aardappeleiwit in zuivelproducten en toch dezelfde nutritionele en functionele waarde te behouden. De capaciteit voor de productie van plantaardig eiwit is de afgelopen jaren flink uitgebreid. In het boekjaar 2020/2021 investeerde Avebe fors in innovatie en duurzaamheid. Deels waren dit ook geplande investeringen die in het vorige boekjaar waren uitgesteld vanwege COVID-19.

Impact COVID-19
Het coronavirus zorgde opnieuw voor veel onzekerheden. Zo nam het aantal besmettingen onder medewerkers toe. Ook was er minder beschikbaarheid van transport en containers om producten van A naar B te krijgen. Toch lukte het om alle producten bij de klanten te krijgen, soms met enige vertraging. Daarnaast kreeg de coöperatie te maken met stijgende kosten voor transport, energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen. David Fousert, bestuursvoorzitter Royal Avebe: “Ook onze leden hebben te maken met forse kostenstijgingen om zetmeelaardappelen te verbouwen. Het is daarom noodzakelijk dat we als Avebe op koers blijven om de prestatieprijs continu te verhogen. En dat doen we middels onze strategie voor hoogwaardige producten. Ondanks de impact van de coronacrisis en de marktomstandigheden zijn we nog steeds op koers om onze strategische doelen te halen inclusief een prestatieprijs van 100 euro in boekjaar 2024/2025”, aldus David Fousert.