Nieuwe leden Raad van Commissarissen

19 dec 2016
Avebe heeft vandaag in haar Jaarvergadering afscheid genomen van vicevoorzitters Hermann Deuling en Frits Schepers. Beide heren treden af volgens schema en zijn niet herkiesbaar. Als opvolgers zijn door de Ledenraad benoemd Martin Mollering en Huub van Rozendaal. Tevens is Marijke Folkers-In ’t Hout benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Martin Mollering (52), is de huidige voorzitter van het Avebe district Weser Ems. Mollering is naast zijn functie als bedrijfsleider van het grootlandbouwbedrijf ‘Wirtschaftsbetriebe Meppen’ een ervaren bestuurder. Huub van Rozendaal (60), heeft ruime financiële ervaring, is registeraccountant en was onder meer financieel directeur van de Sligro Food Group. Marijke Folkers-In ’t Hout (33) is mede-eigenaar van een akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf en heeft naast bestuurlijke ervaring ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Aftredend zijn de heren Hermann Deuling en Frits Schepers. Deuling is ruim 25 jaar bestuurlijk actief geweest bij Avebe. Vanaf 2005 maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen. Schepers was vanaf 2006 commissaris bij Avebe.

Avebe is beide heren zeer erkentelijk voor hun inbreng en wenst de nieuwe leden veel succes bij het uitvoeren van hun nieuwe taken.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -