Leden stemmen in met principeakkoord Avebe en bonden

29 jan 2015
De leden van de vakbonden hebben het principeakkoord van Avebe en de bonden goedgekeurd. Avebe kwam eind november 2014 tot een principeakkoord met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie over een nieuw af te sluiten cao voor Avebe.

Er is overeenstemming bereikt over belangrijke thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen. De nieuwe pensioenregeling is afgestemd op de wetgeving die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Avebe gaat naar verhouding meer bijdragen aan de pensioenen om op die manier voor de medewerkers een zo goed mogelijk pensioen te realiseren. In samenhang daarmee is een loonstijging afgesproken van 1,8% per 1 oktober 2014 en 0,45% per 1 oktober 2015. De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2016.

Directeur Human Resources Jacqueline Niessen: “We zijn voortdurend constructief in overleg geweest met de bonden en zijn tevreden met het resultaat.”

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -