Logo

Duurzame toekomst

Onvolledige conversie van opgelost zetmeel met een amylase resulteert in maltodextrines, producten met een dextrose equivalent (DE) tussen de 3 en 20 g/100g. Afhankelijk van de mate van conversie wordt dit type producten, bijvoorbeeld DE 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 varianten, veelal ingezet als dragermateriaal bij het sproeidrogen van bijvoorbeeld kruiden, aroma’s, oliën en fruitextracten, als vulstof in droge poedermixen, textuur verbeteraar enzovoort.

 

In het maltodextrine productieproces is het gebruikelijk om na de enzymconversie een aantal opschoonstappen uit te voeren (filtratie, demineralisatie, ontkleuren) zodat een zeer zuiver maltodextrine product wordt verkregen dat niet alleen een heel laag mineralen/as en eiwitgehalte heeft, maar ook geen smaak en/of geur heeft en dat wanneer gemengd met water een volledig kleurloze transparante/heldere oplossing geeft. Helderheid van vloeistof kan worden bepaald door de lichtverstrooiing te bepalen. Dit geeft vervolgens de turbiditeit (troebelheid) van de oplossing, die vaak wordt uitgedrukt in nephelometrische turbiditeitseenheden (NTU). Optimaal opgeschoonde maltodextrines hebben een turbiditeit kleiner dan 10 NTU, vaak zelfs kleiner dan 1 NTU.

Een nadeel van de opschoonstappen is dat het maltodextrine productieproces meer energie kost, een iets lagere opbrengst heeft, het leidt tot natronloog- en zuurverbruik (regeneratie van anion en kation kolommen) en daarnaast ook nog resulteert in wat afval (filtratiemiddelen zoals perliet, diatomeeënaarde, cellulose en/of actieve kool) van de filtratiestap. Idealiter zou je deze opschoonstappen dus achterwege laten zodat het productieproces een zo klein mogelijke milieubelasting geeft. Voor het bereiken van ons gezamenlijke doel, een duurzame toekomst, is het daarom interessant om uit te zoeken of niet of minder ver opgeschoonde maltodextrines de gewenste functionaliteit kunnen leveren in (een deel van) de gangbare maltodextrine toepassingen. Bijvoorbeeld maltodextrines met een turbiditeit van 25, 50, 75, 100, 150 of 200 NTU. Het is namelijk te verwachten dat opgeschoonde maltodextrines geen voordeel bieden in een significant deel van de huidige toepassingen.