Privacyverklaring Avebe

Update 25 mei 2018

Coöperatie AVEBE U.A (hierna Avebe genoemd) hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring biedt. Deze privacyverklaring informeert u hoe Avebe en haar Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert u hoe Avebe en haar Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw privacy is voor Avebe van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens van onze zakelijke partners en privé-personen veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Lidmaatschapsgegevens

Van onze leden houden wij bij het e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, areaal en financiële informatie. Wij gebruiken deze informatie om de taken van onze coöperatie uit te kunnen voeren, waaronder:

 • het voeren van onze ledenadministratie en de (factuur)administratie;
 • de uitvoering van overeenkomsten, waaronder het doen van uitbetalingen;
 • het organiseren van evenementen;
 • het informeren van leden over relevante activiteiten en organisatie van Avebe, onder meer via elektronische post of app, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, al dan niet begeleid door gesponsorde inhoud;
 • het uitvoering geven van de statuten en reglementen;
 • de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;
 • het aanbieden en beheren van besloten websites en apps voor haar leden en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en apps;
 • het verrichten van analyses van teeltgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat worden geïnformeerd;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.  Wij bewaren deze informatie zolang dit fiscaal verplicht is of zo veel langer als noodzakelijk om ons tegen rechtsvorderingen te kunnen verweren.

Leveranciers en afnemers

Van onze leveranciers en afnemers houden wij bij het e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer en relevante contractinformatie en financiële informatie. Wij gebruiken deze informatie om de taken van onze coöperatie uit te kunnen voeren, waaronder:

 • het voeren van onze leveranciers- en klantenadministratie en de (factuur)administratie;
 • de uitvoering van overeenkomsten, waaronder het doen van uitbetalingen;
 • het faciliteren van de handel in aardappelproducten, waaronder zetmeel;
 • het organiseren van evenementen;
 • het informeren van leveranciers en klanten over relevante activiteiten en organisatie van Avebe, onder meer via elektronische post of app, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, al dan niet begeleid door gesponsorde inhoud;
 • het aanbieden en beheren van besloten websites en apps voor haar leveranciers en afnemers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en apps;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat worden geïnformeerd;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.  Wij bewaren deze informatie zolang dit fiscaal verplicht is of zo veel langer als noodzakelijk om ons tegen rechtsvorderingen te kunnen verweren.

Avebe ledenportaal

Met ons portaal ‘Mijn Avebe’ krijgen onze leden toegang tot een beheeromgeving waar zij zelf dingen kunnen raadplegen, instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

In het kader van het beheer van uw account slaan wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord op. De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke  verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.  Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van uw account.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u aan ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie drie maanden na onze laatste communicatie met u. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Daarnaast kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame via info@avebe.com. Daarnaast bevat elke e-mail een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn of aan u is medegedeeld. Op onze websites zijn social media buttons zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites kunnen cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan mogelijk niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wij gebruiken verschillende systemen en databases om uw persoonsgegevens op te slaan. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.

De meeste persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie nemen wij aanvullende, passende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om ons te verzoeken om rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de wetgeving daaraan stelt.

Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt een email zenden aan privacystatement@avebe.com als u vragen heeft over deze privacyverklaring. Als u andere vragen, verzoeken of klachten heeft, neem dan contact op:

Coöperatie AVEBE U.A

Prins Hendrikplein 20
9640 AA Veendam
privacystatement@avebe.com
+31 (0) 598 66 91 11

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -