Actueel

Blijf op de hoogte met Informail Live! De accountmanagers van Agro nemen je met korte filmpjes mee in het veld. In deze filmpjes staat telkens een teeltactualiteit centraal.

Bleib dran mit Informail Live! Die Agro Accountmanager und Anbauberater bringen Sie mit Kurzfilmen ins Feld.
Loofdoodproef Klein Breese (Dld) | Sikkationsversuch Klein Breese
CLM Milieubelastingkaarten | CLM Umweltkarten
Effecten van bodembedekking | Auswirkungen der Bodenbedeckung
Fungicide en insecticide toepassingen (deel 2) | Fungizid und Insectizidbehandlung (Teil 2)
Fungicide toepassingen | Fungizidbehandlung
Herbiciden (deel 2) | Herbiziden (Teil 2)
Einde campagne 2020/2021 | Ende der Kampagne 2020/2021
Herbiciden (deel 1) | Herbiziden (Teil 1)
Aardappelen poten Valthermond | Kartoffeln pflanzen Valthermond
Compost strooien | Kompost streuen
Pootgoed voor Averis | Pflanzgutzucht für Averis
Aardappelen poten in Wendland | Kartoffeln pflanzen in Wendland (KPW)
Bewaarproef | Aufbewahrungstest
Onderdekken aardappelkuil | Abdeckung der Kartoffelmiete
Namaler schuurbewaring | Hallenlagerung für Kartoffeln der Spätlieferung
Praktijkproef plaatsspecifieke pootafstand en opbrengstmeting | Praxisversuch teilflächenspezifisches Pflanzen und Ertragskartierung
Bedrijfshygiëne; inundatie van tarragrond | Betriebshygiene; Inundierung des Tarabodens
Kuilbewaring zetmeelaardappelen | Mietenlagerung Stärkekartoffeln
Vanggewassen | Zwischenfrüchte
Proefrooien
Proberodung
Start campagne Lüchow | Start Kampagne Lüchow
Nieuwe rooimachine Averis | Neuer Kartoffelroder Averis
Start campagne Dallmin | Start Kampagne Dallmin
Aardappelcampagne van start | Die Kartoffelkampagne beginnt
Proefvracht | Probefracht
Phytophthorabestrijding | Phytophthora-Bekämpfung
Bladsapanalyse | Planzensaftanalyse
Beworteling | Wurzelbildung
TBM
Rassen | Sorten
Proefrooien | Proberodung
Virus
Phytophthora
Insectenbestrijding | Inzektizid
Beregening | Beregnung
Bemesting | Dúngung
Phytophthora
Beregening | Beregnung
Studiegroep | Studiengruppen
Onkruidbestrijding | Herbizide Massnahmen
Onkruidbestrijding | Herbizide Massnahmen
Einde campagne | Ende der Kampagne
HydroSensor
Onkruidbestrijding | Herbizide Massnahmen
Aardappelen poten | Kartoffeln pflanzen
Meer weten? Neem contact op met de accountmanagers of bezoek YouTube voor meer filmpjes van Avebe. Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie die Agro Abteilung, oder besuchen Sie YouTube für weitere Videos von Avebe.

Bij de samenstelling van deze webpagina is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie van deze webpagina, aanvaardt Avebe geen enkele aansprakelijkheid.

Dieser Internet Seite wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für Schäden welcher Art auch immer, die sich aus Handlungen oder Entscheidungen ergeben, die sich auf Informationen aus diesem Internet Seite stützen, übernimmt Avebe keinerlei Haftung.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -