Uitdagend jaar, robuust resultaat

17 nov 2016
Coöperatie AVEBE U.A. realiseerde dit jaar een prestatieprijs van 77,10 euro per ton. Dat is iets lager dan het record van vorig jaar (78,41 euro) en behoort tot de top drie hoogste prestatieprijzen ooit.

In het boekjaar 2015/2016, dat op 31 juli 2016 afliep, realiseerde Avebe een prestatieprijs van 77,10 euro. In de prestatieprijs komen het aardappelgeld dat aan de leden betaald wordt en het netto resultaat samen. Het is daarmee de belangrijkste financiële indicator voor de coöperatie.

Het boekjaar werd afgesloten met een positief coöperatief resultaat van 6,5 miljoen euro. Een robuust resultaat, zeker in een jaar waarin de prijzen van veel agrarische grondstoffen behoorlijk onder druk kwamen te staan.

Tijdens de ledenraadsvergadering in december zal worden voorgesteld een nabetaling aan de leden te doen van ruim 2,2 miljoen euro. De uiteindelijke ‘uitbetaalratio’ zal dan 98% bedragen. Ondanks een lagere prestatieprijs hebben de leden gemiddeld iets meer geld voor hun aardappelen gekregen dan vorig jaar.

Uitdagend jaar

Het teeltjaar 2015, laat zich het best samenvatten als uitdagend. Een koud voorjaar zorgde voor een achterstand in de ontwikkeling van het aardappelgewas. Reden voor Avebe om in 2015 de verwerkingscampagne later te beginnen. De grote hoeveelheid neerslag direct bij aanvang van die campagne belemmerde niet alleen een voorspoedige start van de verwerking, maar bemoeilijkte ook de oogst.

Daarnaast werd er in het boekjaar gewerkt aan de ingebruikname van nieuwe productiefaciliteiten. Het gaat onder meer om de eiwit fabrieken in Gasselternijveen waar twee verschillende typen hoogwaardig eiwit worden gewonnen.

Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “We hadden een relatief lastig jaar met nog al wat operationele uitdagingen. Ondanks dat hebben we met elkaar onverminderd hard doorgewerkt aan het realiseren van onze strategische doelen. Zo hebben we opnieuw goede stappen gezet op weg naar een nog sterker Avebe.”

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -