Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Avebe

01 nov 2018
Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen van Avebe op 1 november is Marijke Folkers-in ’t Hout (35) benoemd tot voorzitter.

Marijke Folkers volgt Hans Hoekman (60) op, die na 25 jaar afscheid neemt van het bestuurlijk werk bij Avebe. De nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen is mede-eigenaar van een akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf en heeft naast bestuurlijke ervaring, ruime ervaring in het bedrijfsleven. Zij is in 2016 door de Ledenraad benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Hans Hoekman was vanaf 2005 voorzitter van de Raad van Commissarissen en stond indertijd niet voor een eenvoudige opgave. Financieel verkeerde Avebe in moeilijke tijden en het einde van de EU-ondersteuning was in zicht. Daarop besloot de coöperatie de strategische focus te leggen op innovatie en het tot waarde brengen van de aardappel. Dit vormt nog altijd de basis voor de huidige strategie.

Avebe’s bestuursvoorzitter Bert Jansen: “Hans is als onvermoeibare bruggenbouwer tussen coöperatie, leden en medewerkers, essentieel geweest voor een succesvolle ontwikkeling van Avebe. Zijn rol bij de formulering van de strategie en het toezicht op de uitvoering daarvan, heeft Avebe gebracht waar we nu zijn: een innovatieve duurzame coöperatie, met een stabiel stijgende prestatieprijs.”

Avebe is Hans Hoekman zeer erkentelijk voor zijn inzet en wenst Marijke Folkers veel succes bij het uitvoeren van haar nieuwe taak.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -