Gerechtshof Leeuwarden: Avebe heeft terecht boete opgelegd

02 apr 2019
“De kracht van de coöperatie zit in het collectieve belang”

Afgelopen week deed het Gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in een zaak van 7 voormalige Avebe-leden versus Avebe. Inzet van het geding was een opgelegde boete in het oogstjaar 2013 wegens het niet of te weinig leveren van aardappelen aan Avebe. In 2016 stelde de rechtbank Noord-Nederland, Avebe al in het gelijk. De telers waren het niet eens met deze beslissing en gingen in hoger beroep. 26 maart jongstleden oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden opnieuw dat de opgelegde boete wegens onderlevering terecht is. Wel is in dit specifieke geval de overnamesom van de aandelen verlaagd.

Coöperatieve gedachtegoed

Ieder jaar maakt de coöperatie afspraken met leden over de hoeveelheid te leveren aardappelen. Voor Avebe is dit het fundament onder de grondstofvoorziening van de coöperatie en de verdere productie- en verkoopplanning. Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “We zijn een coöperatie ten gunste van de leden en dus verwachten we dat onze leden de gemaakte afspraken nakomen. We dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid richting onze klanten en uiteindelijk de consument. De kracht van de coöperatie zit in het collectieve belang.” Het Gerechtshof oordeelde dat Avebe terecht een boete heeft opgelegd voor het te weinig leveren van aardappelen.

Beëindigen lidmaatschap

Naast de opgelegde boete, oordeelde het Gerechtshof ook over het opzeggen van het lidmaatschap van Avebe. Medio 2014 werd het lidmaatschap opgezegd en hadden de voormalige leden de keuze om de aandelen over te dragen aan een derde of een vooraf afgesproken vergoeding te betalen van € 681 per aandeel. Tijdige overdracht door betreffende akkerbouwers bleef uit waarna Avebe de aandelen conform de statuten heeft ingenomen en de betreffende vergoeding in rekening bracht. Het Gerechtshof acht deze regeling in lijn met de wet. Dit betekent dat deze regeling past binnen het doel en de coöperatieve principes; continuïteit, het collectieve belang en voorkomen van onderbezettingsverliezen. Wel oordeelde het Hof dat in deze zaak de termijn voor betreffende akkerbouwers om aandelen te verkopen te kort is geweest. Om die reden is de vordering van Avebe deels toegewezen.

Coöperatieve principes blijven overeind

Zowel de rechtbank als het Gerechtshof onderkennen het belang van interne regels voor de coöperatie. Bert Jansen: “Net zoals bij elke andere vereniging brengt een lidmaatschap rechten en plichten met zich mee. Samen met onze leden hebben we afspraken gemaakt wat de mogelijkheden zijn om het lidmaatschap te beëindigen, zoals het overdragen van aandelen aan een ander lid. Solidariteit staat bij Avebe hoog in het vaandel. Daardoor kunnen we een sterk bedrijf bouwen, waar leden een zo’n hoog en stabiel mogelijke prijs voor hun aardappelen krijgen. Niet alleen in goede tijden, maar ook als het tegenzit. Leden verwachten dus van ons dat wij andere leden erop aanspreken als zij hun afspraken niet nakomen. We zullen dan ook zeker met onze leden deze uitspraak bespreken”, besluit Jansen.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -