Frans Keurentjes, voorzitter RvC FrieslandCampina en Bert Jansen, ceo Avebe in Topteam Agri & Food

19 feb 2018
Het topteam van de topsector Agri & Food is vanaf begin 2018 versterkt met twee nieuwe leden: Frans Keurentjes, melkveehouder en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina en Bert Jansen, CEO van zetmeelcoöperatie Avebe.

Frans Keurentjes volgt voormalig voorzitter van FrieslandCampina Piet Boer op. Bert Jansen vervangt Robert Smith, voormalig CEO van Cosun.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter topteam: “We zijn heel blij met de komst van Keurentjes en Jansen in het topteam. Beide heren zijn afkomstig van belangrijke bedrijven en coöperaties binnen onze sector. De samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is van oudsher al hecht. Mede hierdoor heeft de sector wereldwijd een toonaangevende positie in kunnen nemen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, de welvaart en de werkgelegenheid. Het is dan ook voor ons allemaal van belang om deze samenwerking voort te zetten en te versterken.”

Het topteam Agri & Food bestaat, naast Aalt Dijkhuizen als voorzitter, uit de volgende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid:
• Joris Baecke, akkerbouwer en bestuurder van LTO Nederland
• Raoul Bino, algemeen directeur Wageningen Food & Biobased Research
• Marit van Egmond, directielid Albert Heijn, tevens lid van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
• Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank
• Bert Jansen, CEO Avebe, tevens bestuurslid FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)
• Frans Keurentjes, melkveehouder en voorzitter Raad van Commissarissen Royal FrieslandCampina
• Jan van Rijsingen, ondernemer, vertegenwoordiger MKB Food
• Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het topsectorenbeleid heeft als doel de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt en die toonaangevend zijn voor welvaart en welzijn verder te versterken. Nederland is een wereldspeler als het gaat om agri & food. De sector heeft als missie te werken aan veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld. Via kennis en innovatie zijn we in staat een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan voedselzekerheid in de wereld, een gezonde levensstijl te ondersteunen en de Nederlandse economie en werkgelegenheid te laten groeien. De Nederlandse sector wil zich daarbij onderscheiden met een klimaat neutrale en circulaire voedselproductie in een wereld waarin de komende 40 jaar meer voedsel nodig is dan in de afgelopen 4000 jaar en waar grondstoffen steeds schaarser worden.

De Nederlandse agrifoodsector genereert jaarlijks bijna € 50 miljard aan toegevoegde waarde en meer dan € 100 miljard aan export. Het is de grootste maaksector van ons land, levert een bijdrage van 10% aan ons nationaal inkomen en zorgt voor 10% van de werkgelegenheid.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -