Avebe voorzitter Regiegroep Innovatie Veenkoloniën

05 apr 2015
Avebe heeft het voorzitterschap van de Regiegroep Innovatie Veenkoloniën overgenomen van de provincie Groningen. Johan Russchen, directielid van Avebe, heeft het stokje overgenomen van gedeputeerde Henk Staghouwer.

De Regiegroep Innovatie Veenkoloniën is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Een innovatieprogramma dat er voor moet zorgen dat landbouw in de Veenkoloniën een sterke duurzame sector is, na de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2020.

De Regiegroep Innovatie Veenkoloniën bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die bij het innovatieprogramma betrokken zijn, zoals onder andere De Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord en de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG).

Bedrijven en organisaties die meewerken aan de uitvoering van het innovatieprogramma zijn Agrifirm, ANV Drenthe, AOC Terra, Cosun, Friesland Campina, Greenlincs, Innovatieplatform Drenthe, Van Hall Larenstein, Waterschap Hunze en Aa’s en Wageningen UR.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -