2017/2018: Record prestatieprijs voor Avebe

22 nov 2018
Avebe realiseerde over het boekjaar 2017/2018 dat afliep op 31 juli 2018, een prestatieprijs van 85,81 euro. Dat is opnieuw een record en ruim 4 procent hoger dan de prestatieprijs van het boekjaar daarvoor.

De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator voor de coöperatie. Hier komt het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen.  Het coöperatief resultaat bedraagt 7,8 miljoen euro, zo’n anderhalf miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Aan de ledenraadsvergadering van december zal worden voorgesteld om een nabetaling aan de leden te doen van bijna 2,9 miljoen euro. De uitbetaalratio komt daarmee op 98%.

Het positieve resultaat vindt zijn oorsprong in een goed volume, een goed productieresultaat én goede ontwikkelingen in de markt.  Met name in voedingsderivaten, dit zijn speciale zetmelen die in voedingsmiddelen worden gebruikt, was er sprake van goede ontwikkelingen. Ook de productie en verkoop van het aardappeleiwit van Avebe liet een positieve trend zien.

De coöperatie investeerde het afgelopen boekjaar fors, zo’n 55 miljoen, in verdere uitbreiding van de productiecapaciteit van eiwit en in optimalisatie en verduurzaming van bestaande productiefaciliteiten.

Bestuursvoorzitter Bert Jansen: “We zijn trots op de resultaten die we als coöperatie hebben kunnen realiseren. Het laat de potentie van Avebe zien en wat we gezamenlijk met onze leden en medewerkers kunnen bereiken. Zeker in dit huidige boekjaar dat net begonnen is, zal dat een speerpunt zijn. Veel van onze leden hadden te kampen met grote droogte en tegenvallende opbrengsten. Alleen met goede resultaten kunnen we op de lange termijn relevant zijn voor onze leden. We zullen dit jaar dan ook onverminderd doorwerken aan het realiseren van onze strategische doelstellingen.”

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -