Vitale medewerkers

Vitale medewerkers voelen zich goed en zijn duurzaam inzetbaar, zo is iedereen van waarde. We meten vitaliteit aan de hand van betrokkenheid en ziekteverzuim.

De mate van betrokkenheid meten we tweejaarlijks, daarbij gaat het over trots op de organisatie, in hoeverre medewerkers achter de doelen van de organisatie staan, de ruimte en kansen voor medewerkers om optimaal te presteren, de mate waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en de tevredenheid over de organisatie en de werkzaamheden. Avebe staat in de top 10 in onze branche.

Avebe vind het belangrijk dat alle medewerkers vitaal en inzetbaar zijn tot aan hun pensioen, maar ook daarna gezond oud kunnen worden! Vandaag voor morgen. We willen daarom dat iedereen nu al fit is en zich goed voelt tijdens het werk. Avebe biedt daarom onder meer de gezondheidsbus aan, waar medewerkers een gezondheidscheck kunnen laten doen en met persoonlijke adviezen verder kunnen. Vitaliteit stimuleren we door het aanbieden van bijvoorbeeld ondersteuning bij gezond bewegen en de introductie van vitaliteitscoaches, speciaal opgeleide medewerkers die collega’s stimuleren bij het ontwikkelen van een gezonde vitale levensstijl.

Maar vitaliteit gaat ook over capaciteit, hebben medewerkers de juiste kennis en vaardigheden om hun werk uit te voeren. We gaan daarom drie keer per jaar met elkaar om tafel en bespreken deze onderwerpen in de gesprekscyclus waarin we onder meer persoonlijke jaarplannen met de medewerkers vaststellen.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -