Verlaging van het waterverbruik

Water is schaars, hoe passen we onze processen zo aan, dat het rendement stijgt en het waterverbruik afneemt.

Avebe past bioraffinage toe om de waardevolle bestanddelen uit de aardappel te kunnen winnen. Het uitwassen van die componenten vergt veel water. Door de optimalisatie van ons proces van eiwitwinning voor de diervoederindustrie hebben we al veel water bespaard. Door middel van samenwerking in de regio, met onder Rijksuniversiteit Groningen, regionale Waterschappen en andere regionale industrie wordt gewerkt aan verdere besparing van het watergebruik in de regio.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -