Duurzaam verbinden

We willen onze verantwoordelijkheid nemen in de keten en laten zien wie we zijn en waar we voor staan. We nemen stappen die ons op de kaart zetten, zoals het certificeren van onze duurzaamheidsinspanningen.

Ook brengen we de ecologische voetafdruk, de carbonfootprint, van onze producten in kaart en verlagen deze door onze doelstellingen te realiseren. Zo wordt niet alleen Avebe elke dag een beetje duurzamer, maar kunnen ook onze klanten werken aan hun eigen duurzaamheidsdoelen.

Voorop staat altijd dat Avebe haar doelen wil realiseren in transparantie en goede samenwerking met de partijen om ons heen. Avebe staat midden in de samenleving en draagt een steentje bij door zorg te dragen voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de eigen medewerkers, maar ook door een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo is Avebe actief in het Agriterra netwerk, waar kennis en ervaring gedeeld wordt ten behoeve van coöperaties in ontwikkelingslanden. Maar ook dichtbij huis maakt Avebe een verschil door bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan taalontwikkeling via de stichting Lezen en Schrijven.

“Avebe helpt boerencoöperaties in ontwikkelingslanden” Avebe Young
Avebe is voortdurend bezig met innovatie en ontwikkeling met een focus op duurzaamheid. Een goed voorbeeld is onze samenwerking met Agriterra, waarin we een bijdrage leveren aan de professionalisering van boerencoöperaties in ontwikkelingslanden. Agriterra geeft deskundig advies aan deze boerenorganisaties en coöperaties door ze te koppelen aan het Nederlandse bedrijfsleven.Young professionals van Avebe organiseerden onlangs een workshop over human resources voor een Agriterra werkgroep, bestaande uit managers van verschillende coöperaties uit Afrika. Dit resulteerde in een inspirerende ervaring voor alle deelnemers.

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -